Selecteer een pagina

Stichting NicaKids

Stichting NicaKids zet zich in om een kansarm Nicaraguaans gezin te helpen door hun situatie praktisch te verbeteren en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Zodat uiteindelijk de vicieuze cirkel van armoede voor het gezin wordt doorbroken, en de toekomst weer kansen biedt. Het gezin krijgt uitsluitend directe steun in natura. Elke Euro komt volledig aan hen ten goede. Daarnaast geven wij invulling aan onze bredere maatschappelijke doelen, zoals het steunen van de lokale school en het steunen van de kansarme mensen in de gemeenschap. Zelfredzaamheid en ontwikkeling staan hierin centraal. 

ONTSTAAN

In 2016 zijn Manon en Emile Simonis naar Nicaragua afgereisd met als doel twee meisjes – Ana en Katy – te adopteren. De 6 maanden die ze daar hebben gewoond hebben ervoor gezorgd dat zij het land en de meisjes in hun hart hebben gesloten. Ze zijn niet als gezin naar Nederland teruggekomen omdat de meisjes opnieuw aan hun biologische moeder toegewezen werden door de rechterlijke macht.

Tijdens hun verblijf in Nicaragua hebben Manon en Emile de kansarme leefomstandigheden van het gezin ervaren. Het gezin (de meisjes Ana en Katy, hun iets oudere broer Harvi en hun moeder) leefden in een armzalig hutje dat slechts bestond uit muren en een dak van golfplaten en plastic. Het was er niet veilig, er was geen stromend water of elektriciteit, geen sanitaire voorzieningen en geen droge, harde vloer waardoor ze op de vochtige bodem woonden. Hun voeding bestond uit een eenzijdig dieet van hoofdzakelijk rijst en bonen. Onderwijs is er in Nicaragua maar is van een laag niveau, en vaak blijven de kinderen thuis wegens gebrek aan geld of omdat ze moeten werken. Door de hoge prijs van een doktersbezoek, medische behandelingen en geneesmiddelen, is ook de gezondheidszorg voor velen onbereikbaar in Nicaragua.

Manon en Emile hebben besloten de liefde voor de meisjes op een zinvolle manier in te zetten en hun situatie praktisch te verbeteren om zo de kwaliteit van leven te verhogen en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Zodat uiteindelijk de vicieuze cirkel van armoede voor het gezin wordt doorbroken, en de toekomst weer kansen biedt.


OPRICHTING

De oprichtingsakte van Stichting NicaKids is op 18 april 2017 gepasseerd bij de notaris en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het belang van de meisjes en hun broer Harvi staat voorop. We steunen op gepaste afstand, met respect voor de moeder en de kinderen zodat we constructief kunnen blijven samenwerken. Uitgaven worden vanuit de stichting rechtstreeks overgemaakt naar de betreffende crediteur dan wel naar onze betrokken en betrouwbare contactpersoon, zonder verder enige tussenkomst van derden.

DOELEN

Stichting NicaKids zet zich concreet in om de volgende essentiële doelen te realiseren:

  • Huisvesting en veiligheid
  • Scholing
  • Bijvoeding
  • Inkomens genererende activiteiten
  • Medische zorg
  • Sociaal maatschappelijke ondersteuning.

Daarnaast geven wij invulling aan bredere maatschappelijke doelen, zoals het steunen van de scholengemeenschap en het steunen van de kansarme mensen rondom het gezin in de gemeenschap.

Emile Simonis

Penningmeester

Isolde Nelissen

Secretaris

Wouter Rikkert

Voorzitter

Actueel

We houden je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen!

NicaPartners

Dank aan al onze partners! Ook partner worden? Neem contact op!

Helpen? Lever nu een bijdrage aan NicaKids!